Polityka prywatności

Data wejścia w życie: 22/5/2023

Dziękujemy za korzystanie z serwisu merton.edu.pl, obsługiwanego wspólnie przez merton „my”. Niniejsza Polityka prywatności określa, w jaki sposób zbieramy, używamy, ujawniamy i chronimy Twoje dane osobowe podczas korzystania z naszej usługi. Korzystając z usługi lub uzyskując do niej dostęp, wyrażasz zgodę na zbieranie i używanie Twoich danych osobowych zgodnie z opisanymi zasadami w tej Polityce prywatności.

1. Informacje, które zbieramy

1.1 Dane osobowe

Tutaj opisz, jakie rodzaje danych osobowych zbieramy od użytkowników.

1.2 Informacje o korzystaniu

Tutaj opisz, jakie informacje o korzystaniu z usługi zbieramy, np. logi serwera, dane dotyczące interakcji z serwisem.

1.3 Cookies i podobne technologie

Tutaj opisz, w jaki sposób używamy plików cookies i innych podobnych technologii.

2. Wykorzystanie zebranych informacji

2.1 Dostarczanie i ulepszanie usługi

Tutaj opisz, w jaki sposób wykorzystujemy zgromadzone dane w celu świadczenia i ulepszania naszej usługi.

2.2 Komunikacja i wsparcie

Tutaj opisz, w jaki sposób możemy kontaktować się z użytkownikami w celu udzielania wsparcia i przekazywania istotnych informacji dotyczących usługi.

2.3 Marketing i promocje

Tutaj opisz, jakie rodzaje działań marketingowych i promocyjnych możemy podjąć na podstawie zgromadzonych danych.

2.4 Zgodność z przepisami prawymi i ochrona

Tutaj opisz, w jakich przypadkach możemy ujawnić zgromadzone dane osobowe w celu spełnienia wymogów prawnych lub ochrony naszych praw i interesów.

3. Ujawnianie zebranych informacji

3.1 Dostawcy usług

Tutaj opisz, czy i w jaki sposób możemy ujawnić dane osobowe osobom lub firmom trzecim, które dział ają na naszą rzecz w celu świadczenia usług.

3.2 Przekazywanie przedsiębiorstwa

Tutaj opisz, czy i w jaki sposób możemy ujawnić dane osobowe w przypadku przejęcia, fuzji lub sprzedaży naszego przedsiębiorstwa.

3.3 Wymogi prawne

Tutaj opisz, w jakich sytuacjach możemy ujawnić dane osobowe, jeśli wymagają tego przepisy prawne lub odpowiednie organy ścigania.

4. Retencja danych

Tutaj opisz, jak długo przechowujemy zgromadzone dane osobowe.

5. Bezpieczeństwo danych

Tutaj opisz środki, jakie podejmujemy w celu ochrony zgromadzonych danych osobowych.

6. Linki i usługi stron trzecich

Tutaj opisz, czy i w jaki sposób nasza usługa zawiera linki do innych stron internetowych lub korzysta z usług dostarczanych przez osoby trzecie.

7. Międzynarodowe transfery danych

Tutaj opisz, czy i w jaki sposób przekazujemy dane osobowe za granicę, jeśli jesteśmy międzynarodową organizacją.

8. Prywatność dzieci

Tutaj opisz, czy i w jaki sposób gromadzimy dane osobowe od dzieci oraz jakie środki podjęliśmy w celu ochrony prywatności dzieci.

9. Twoje wybory i prawa

Tutaj opisz, jakie opcje i prawa przysługują użytkownikom w związku z ich danymi osobowymi.

10. Aktualizacje Polityki prywatności

Tutaj opisz, w jaki sposób możemy aktualizować naszą Politykę prywatności i jak będziemy informować użytkowników o wprowadzonych zmianach.

11. Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub prośby dotyczące tej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem:

Informacje kontaktowe